Hovslund Børneunivers logo

Fællesbestyrelsen i Hovslund Børneunivers

Fællesbestyrelsen for Hovslund Børneunivers består af 9 forældrevalgte medlemmer, hvoraf 4 er valgt for dagpasningsdelen, og 5 er valgt for skoledelen.
2 medarbejderrepræsentanter (en fra skoledelen og en fra dagpasningsdelen)
samt ledelsen for Børneuniverset (Jan Lohmann og Lene Hjort Petersen).

Forældre- og medarbejderrepræsentanter i Fællesbestyrelsen

Navn

Kristian Sveidahl Lauridsen

Jette Uth

Annette Jessen Gubi

Sine C. Warming-Brodersen

Maja Wenzel Petersen

Maria Juul Lauridsen

Helle Nissen Nielsen

Trine Bjerg Ørum

Dennis B. Carstensen

Annegrethe Christensen

Jette Iversen

Titel

Formand

Næstformand

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Telefon

21350401

25388175

22550730

27282502

40847603

28698552

22284920

51438846

30513506

61348781

73768918

Mail

k_sveidahl@hotmail.com

jette@uth.dk

a.gubi@hotmail.dk

sinecwarming@gmail.com

majawpetersen@gmail.com

maott01@hotmail.com

hundengaya1@gmail.com

trineorom@hotmail.com

dennis_carstensen@hotmail.com

anne6183@aabenraaskoler.dk

jettev-iversen@hotmail.com