Hovslund Børneunivers logo

Fællesbestyrelsen i Hovslund Børneunivers

Fællesbestyrelsen for Hovslund Børneunivers består af 9 forældrevalgte medlemmer, hvoraf 4 er valgt for dagpasningsdelen, og 5 er valgt for skoledelen.
2 medarbejderrepræsentanter (en fra skoledelen og en fra dagpasningsdelen)
samt ledelsen for Børneuniverset (Dorit Lorentzen Work og Lene Hjort Petersen).

Forældre- og medarbejderrepræsentanter i Fællesbestyrelsen

Navn

Carsten H. Mørk-Ebsen

Kristian Sveidahl Lauridsen

Annette Jessen Gubi

Jette Uth

Maja Wenzel Petersen

Maria Juul Lauridsen

Helle Nissen Nielsen

Tina Mechlenborg van Ewijk

Mette Byriel Kusch

Annegrethe Christensen

Jette Iversen

Titel

Formand

Næstformand

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Telefon

28872989

21350401

22550730

25388175

40847603

28698552

22284920

22624305

41608535

61348781

73768918

Mail

m-ebsen@hotmail.dk

k_sveidahl@hotmail.com

a.gubi@hotmail.dk

jette@utf.dk

majawpetersen@gmail.com

maott01@hotmail.com

hundengaya1@gmail.com

mechlenborgtina@gmail.com

mette.byriel.kusch@hotmail.

com

anne6183@aabenraaskoler.dk

jettev-iversen@hotmail.com