Hovslund Børneunivers logo

Skoleudvikling

Hovslund d. 20.1.2023

 

 

Fremadrettede aftaler mellem Hovslund Børneunivers og forvaltningen

 

 

  • Hovslund Børneunivers fokuserer i særlig grad på indsatser i tyskundervisningen. Herunder mulighederne for bl.a. at øge linjefagskompetencerne i tysk og samarbejde med andre tysklærere i Aabenraa Kommune.
  • Hovslund Børneunivers har fokus på at øge trivslen på mellemtrinnet. Indsatserne omhandler bl.a. at skabe tryghed og bedre overgange ifm. de faglige rul eleverne får i løbet af deres skoletid samt skabe en bedre struktur og forventningsafstemning blandt personalet i forhold til den fælles forberedelse.
  • Hovslund Børneunivers har fokus på elevernes danskkundskaber. Danskkundskaberne blandt eleverne øges gennem to-voksenordninger, parallellagt undervisning og øget mulighed for differentiering gennem et bedre samarbejde blandt personalet.

 


Fungerende fællesleder, Søren Sørensen