Hovslund Børneunivers logo

SKOLEHUSET

IMG_2276
IMG_2288
IMG_0055
IMG_0057
IMG_0013
IMG_0010
IMG_2415
IMG_2428
IMG_2302
IMG_2313
IMG_2282
IMG_0053
IMG_0048
IMG_0051
IMG_0050
IMG_0056
IMG_2429
Indskoling8
Indskoling7
Indskoling2

I Skolehuset i Hovslund Børneunivers har vi dette skoleår 74 elever fordelt på 0. - 6. klassetrin. Skolehuset er inddelt i indskolingen for 0. - 3. klassetrin og mellemtrinnet for 4. - 6. klassetrin. 


Rullende Skolestart

Hovslund Børneunivers arbejder med rullende skolestart jf. Folkeskolelovens § 34, stk.3 og undervisning i aldersintegrerede klasser jf. § 25, stk. 7 fra august 2011.


Formålet er at starte børnenes undervisning, når de er skoleparate, samt at styrke læringen for det enkelte barn. Med den nuværende lovgivning gives der kun mulighed for, at børn kan starte én gang årligt til skolestart medio august. Hvis et barn ikke er ”skoleparat”, skal barnet vente et helt skoleår, inden det igen får mulighed for at starte i skole. I Hovlund Børneunivers er det anderledes, da vi ”ruller” børn ind i skolen 4 gange årligt:


  • Første skoledag efter sommerferien
  • Mandag i uge 43
  • Første skoledag efter juleferien
  • 1. april


Vores mål og ønske er, at det enkelte barn skal have så let en skolestart som muligt - og hvordan sikrer vi så dette? Børnene kender Skolehuset i forvejen, da vi er et Børneunivers, hvor børnehuset er forbundet til skolehuset via en glasgang. Samtidig deltager børnene i børnehuset også i en lang række arrangementer i skolehuset, benytter skolehusets gymnastiksal, deltager i morgensang flere gange ugentligt m.m.


Eleverne ”rulles” ind i skolen omkring 6 års alderen, og/eller når de er skoleparate. Eleverne vil blive integreret i en aldersblandet basisgruppe, hvor skolekulturen allerede er indarbejdet. Det vil sige at de elever, som allerede er i gruppen, bliver rollemodeller for de nye elever. De nye elever bliver hurtigt en del af gruppen og lærer, hvordan man opfører sig og agerer i skolen. Derudover kommer børn fra børnehaven, der er skoleparate, i en såkaldt "praktik" nogle timer om ugen, i den gruppe de skal ind i, ved næste "rul", og de får således en mere flydende overgang fra børnehave til skole. 


Planetgrupper

I indskolingen er der, på 0., 1. og 2. klassetrin ingen årgangsdelte klasser, men istedet såkaldte planetgrupper, kaldet Mars og Jupiter - og i de to planetgrupper er børnene fra de tre klassetrin derfor blandet på tværs af alder og klassetrin. Planetgrupperne benyttes når der undervises i fagene Musik, Idræt, Billedkunst/Design, Kristendom og Natur/Teknik. Udover den faglige undervisning, lærer de ældre elev at hjælpe de yngre elever, mens de yngre elev har nogen at se op til, og søge hjælp hos.


Rullende skolegang

Efter skolestart fortsætter barnet med såkaldt rullende skolegang. Det betyder at eleven også først ruller videre til næste klassetrin, når eleven er fagligt klar til det. Er et barn eksempelvis startet i børnehaveklassen 1. april, skal barnet ikke nødvendigvis skifte til 1. klasse allerede efter sommerferien samme år. Rullende skolegang bygger ovenpå den rullende skolestart, men udfases langsomt hen mod 3. klassetrin, så eleven, når han/hun skal i 4. klasse har nået det dertilhørende niveau. Denne udfasning er nødvendig, idet eleverne, når de går ud af 6. klasse, skal til andre skoler, der ikke er bygget op på samme måde. Rullende skolegang gør det samtidig muligt at sikre, at den enkelte elev får mest muligt ud af undervisningen i de enkelte fag. Klasserne er derfor ikke delt op på samme måde som i den "klassiske" folkeskole, men i stedet bygget op efter elevernes niveau, og derfor inddelt i fagbånd (se nedenstående). 


Fagbånd

I dansk, matematik, engelsk og tysk arbejder eleverne på fagbånd, for at udfordre den enkelte elev bedst muligt. Det betyder, at eleverne får nøjagtig de faglige udfordringer, som passer til dem, og først når den enkelte elev er klar, "ruller" han/hun til næste niveau. Eleverne kan være på forskellige fagbånd, alt efter hvilket fag det drejer sig om. Det betyder at en elev, der eksempelvis er matematisk stærk, kan være på et andet fagbånd med flere udfordringer/et højere niveau, i matematik, end eleven er i eksempelvis dansk. En elev på 2. klasses niveau kan dermed have matematik på 3. klasses niveau, men have de resterende fag på 2. klassesniveau. Undervisningen er en blanding af aktiviteter, fagligt indhold, temaer og projekter, således at der sikres den nødvendige undervisningsdifferentiering.


Fagbåndene gør det lettere at tage hensyn til det enkelte barns faglige niveau i de forskellige fag, og dermed sikre at eleven får mest muligt ud af undervisningen, ikke falder bagud i fag han/hun har svært ved, og omvendt ikke "keder sig" i fag han/hun har lettere ved. Eleverne arbejder sammen med kammerater, hvor fælles problemløsning er i centrum, og hvor det er muligt at gennemgå nyt fagligt stof, som passer til hele holdets faglige niveau.Formålet med rullende skolegang, planetgrupper og fagbånd

Formålet med rullende skolegang, planetgrupper og fagbånd er, at sætte fokus på den enkelte elevs optimale mulighed for at lære, og udvikle sig. Allerede første skoledag møder eleven ældre elever i sin basisgruppe. De nye elever bliver trygge ved at være sammen med børn fra 1. og 2. klasse, og de bliver gode til at arbejde sammen med mange forskellige børn, som både er ældre og yngre end dem selv. Den enkelte elev har mulighed for, at blive udfordret og bekræftet på sit eget faglige niveau, uanset om niveauet er alderssvarende. Når eleverne får nøjagtig de faglige udfordringer som passer til dem, får de alle succesoplevelser, som er byggesten i den videre udvikling, både fagligt og socialt. De yngste elever bliver motiveret af de ældre elever og der er mange gevinster ved, at de yngre elever arbejder sammen med de ældre. En af gevinsterne er, at de ældre elever får afprøvet deres viden, da det kræver stor forståelse af det faglige stof, når man skal lære fra sig.

Faglige mål for rullende skolegang

i indskoling og mellemtrin

Klik i øverste højre hjørne for at forstørre