Hovslund Børneunivers logo

Praktisk info om Skolehuset

Vi forventer at dit/jeres barn: Har fået morgenmad, møder til tiden, er veludhvilet, er forberedt, har mad med, eller har penge til skolebod, at skoletasken er pakket til alle dagens aktiviteter og at AULA bliver brugt ved fravær.


Fravær: Har eleven været fraværende, skal der angives en grund i besked på AULA. AULA bruges også til generelle meddelelser mellem hjemmet og skolen. Ønskes en elev fritaget for undervisning, kan dette bevilliges af klasselæreren i op til 2 dage. Ønskes en elev fritaget i en længere periode, skal der ansøges om at få fri, og kan kun bevilliges af fælleslederen eller afdelingslederen.


IT: Vi tager udgangspunkt i Aabenraa kommunes digitaliseringsstrategi. Skolen råder over en pc/iPad pr. Elev. Desuden har vi 8 interaktive boards til undervisning. Skolen er opmærksom på de problemer der kan være ved brug af internettet.  Vi holder kurser for eleverne mindst en gang årligt på mellemtrinnet i netetik. I indskolingen tages det løbende, hvis behovet er der. Skolens pc´er og iPads er kun til skolemæssigt brug. Hvis andet opleves kontaktes hjemmet.


Morgensang: I Skolehuset er det tradition at synge morgensang. Morgensang foregår onsdage kl. 9.15. Børnehaven og Dagplejen deltager. Der bliver sunget en sang, og hvis der er en elev der har fødselsdag, bliver vedkommende lykønsket. Alle former for relevant information kan gives her, og glemte sager efterlyses.


Elevrådet: Hvert år dannes elevrådet af valgte elever fra: planetgrupperne – 6. klasse. Elevrådet er repræsenteret i fælles-bestyrelsen ved 2 elever. Eleverne har stemmeret og kommer med punkter til bestyrelsesmøderne, men må ikke deltage i personsager.


Mobilfri: I samråd med elevråd og fællesbestyrelsen er det besluttet at læringsmiljøet er mobilfri. Det åbne læringsmiljø inviterer til at finde plads til fordybelse og/eller indlære ved bevægelse.


Skolebod: Der kan dagligt købes forskelligt brød i skoleboden. Det er elever og forældre i 5. klasse, der står for brød til skoleboden. 


Skolepatrulje: Skolepatruljen består af elever fra 5. og 6. klasse. SP’rne er ved deres post i tidsrummet: 7.40 - 7.55 hver morgen og om eftermiddagen fra kl 14.00 - 14.10. Skolepatruljen står ved indkørslen til Universet hele skoleåret. Ved cykelstien ved Øster Løgumvej/Oksevejen står der skolepatrulje fra august og frem til efterårsferien og igen fra april og frem til sommerferien.


Hytteture: I den periode barnet går i Planetgruppe er der en  hyttetur. Det vil sige, at der er hyttetur hver tredje år. 3. klasse tager på hyttetur i slutningen af skoleåret sammen med 4. klasse for at knytte venskaber til eleverne på mellemtrinnet. Deltagelse er obligatorisk for eleverne.


Lejrskole: Der er lejrskole hvert andet år, hvor 5. og 6. klasse tager på lejrskole sammen. Det betyder at vi  sender 2 voksne med 2 klasser. Deltagelse er obligatorisk for eleverne.